Gravid i job - gode råd om hvordan tidlig sygemelding forebygges under graviditet

24. februar 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1152.6
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
24. februar 2010

Vedr.: Gravid i job - gode råd om hvordan tidlig sygemelding forebygges under graviditet
 

Inden for det personalepolitiske samarbejde mellem KL og KTO er projektet om "Gravid i job" afsluttet. Projektets formål har været at finde ud af, hvad der kan gøres for at fastholde gravide medarbejdere på arbejdspladsen inden for den kommunale ældrepleje.

En række inspirerende materialer giver anvisninger til, hvordan den rette viden i samarbejde mellem den gravide, lederen og kollegaerne kan forebygge tidlig sygemelding i forbindelse med graviditet.

www.personaleweb.dk/gravidijob er der oprettet en selvstændig temaside, hvor projektets resultater er gjort tilgængelig. Temasiden tilbyder værktøjer, publikationer og gode historier om gravide i ældreplejen.

Værktøjsdelen omfatter konkrete ideer og redskaber til, hvordan der kan tages højde for individuelle behov, og hvorledes et sundt og sikkert arbejdsmiljø bliver muligt for den gravide.

Publikationerne omfatter bl.a. pjecen "Der skal tre til en god graviditet", der er udarbejdet med baggrund i de konkrete erfaringer, som udvalgte kommuner allerede har gjort på området.

På temasiden er også samlet en række gode historier med konkrete eksempler på, hvad det har betydet for den gravide at der på deres arbejdspladser er gjort en indsats for at skabe særlige vilkår og rammer, således at fastholdelse er gjort mulig.

Eventuelle spørgsmål vedr. projektet m.v. kan rettes til Anne Dahl Petersen, FOA på mail andp@foa.dk eller på telefon 4697-2273.

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse                                                                                          

Henrik Vittrup