Reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009

19. marts 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1763,55
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
19. marts 2010

Vedr.: Reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009

KTO's medlemsorganisationer blev i brev af g.d. orienteret om, at Danmarks Statistik (DS), i forbindelse med offentliggørelsen af deres lønudviklingstal for den kommunale og regionale sektor 4. kvartal 2008-2009, reviderede deres tidligere offentliggjorte tal for 1., 2. og 3. kvartal 2008-2009.

Revisionen følger af, at DS har opdaget en systematisk fejl i den datamæssige behandling af løbende indbetalinger til lønmodtageres rate- og kapitalpensioner, der administreres af arbejdsgiverne. 

Løntallet for 1. kvartal 2008-2009 indgår som én af beregningsforudsætningerne i beregningen af udmøntningen for reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009. Reguleringsordningen udmøntede pr. 1. oktober 2009 0,48 % på det kommunale område og 0,47 % på det regionale område.

På baggrund af det opjusterede løntal for 1. kvartal 2008-2009 (fra 5,7 % til 6,0 %) kan udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009 genberegnes til 0,40 % for såvel det kommunale som det regionale område. Der blev således udmøntet 0,08 %-point for meget på det kommunale område og 0,07 %-point for meget på det regionale område.

Det følger af noterne til aftalen om reguleringsordningen, at såfremt Danmarks Statistiks korrigerer deres statistikker, skal udmøntningen fra reguleringsordningen genberegnes og korrigeres i den nærmest følgende regulering. Det vil i den aktuelle situation sige, at det vil indgå i beregningen af restafregningen pr. 1. april 2011, som følge af de indgåede protokollater om forventet negativ udmøntning pr. 1. oktober 2010.

For god ordens skyld skal det nævnes, at de reviderede løntal for 2. og 3. kvartal 2008-2009 ligeledes vil indgå som beregningsforudsætninger i beregningen af restafregningen pr. 1. april 2011.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen