Generelt om udsendelse af information til medlemsorganisationernes fagblade

22. marts 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemsorganisationernes fagblade

Sagsnr.: 1130.4
HW/az
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
22. marts 2010

Vedr.: Generelt om udsendelse af information til medlemsorgani- sationernes fagblade

KTO har i brev af 27. september 2007 orienteret om de informationskanaler mv. som KTO anvender i forhold til medlemsorganisationerne. KTO's brev af 27/9-07 vedlægges til orientering.

KTO's medlemsudsendelser har hidtil også været sendt med almindelig post til orientering til medlemsorga- nisationernes fagblade.

Som noget nyt gældende fra denne udsendelse, vil KTO's medlemsorganisationers fagblade fremover kun modtage medlemsudsendelser pr. mail. Det vil fremgå af mailen, at relevante bilag til udsendelsen findes på KTO's hjemmeside.

KTO's medlemsorganisationer vil, som hidtil, modtage alle breve med almindelig post og pr. mail.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld