Serviceaftalevirksomheder - selskaber og virksomheder, der bruger KL som arbejdsgiverforening

24. marts 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1634.19
HEB
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
24. marts 2010

Vedr.: Serviceaftalevirksomheder - selskaber og virksomheder, der bruger KL som arbejdsgiverforening

KTO orienterede den 21. november 2008 og 17. november 2009 medlemsorganisationerne om, at selskaber og virksomheder - de såkaldte serviceaftalevirksomheder - kunne bruge KL som arbejdsgiverforening. Samtidig anførte KTO, at medlemsorganisationerne ville blive orienteret, når KTO fra KL modtager orientering om sådanne aftaler.

KTO har fra KL modtaget vedlagte brev af 22. marts 2010, hvori oplistes 7 yderligere virksomheder, som KL har indgået aftale med og som derfor har afgivet bemyndigelse til KL. De relevante organisationer er allerede blevet orienteret af KL.

KTO vil orientere medlemsorganisationerne, når der forligger nyt i sagen, herunder om eventuelle konsekvensmæssige ændringer i de generelle aftaler indgået mellem KL og KTO.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henning Bickham