Aktuelle sager nr. 2/2010

25. marts 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemmer af KTO-udvalg

Sagsnr.: 110.75
HKB/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
25. marts 2010

Vedr.: Aktuelle sager nr. 2/2010

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 2/2010, pr. 12. marts 2010. 

 

Med venlig hilsen

Helle Basse