Sundhed - Sådan! – en håndbog til kommunale arbejdspladser

29. marts 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 813.8
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
29. marts 2010

 

Vedr.: Sundhed - Sådan! - en håndbog til kommunale arbejdspladser

 

Med afsæt i konkrete erfaringer med sundhedsfremme på kommunale arbejdspladser har KL og KTO i samarbejde med Træningskompagniet udarbejdet vedlagte håndbog Sundhed - Sådan!

Udfordringen er hvor der skal tages fat for at fremme sundhed på arbejdspladsen? Håndbogen giver anvisninger på, hvordan arbejdet med sundhedsfremme kan sættes i gang. Med afsæt i erfaringerne fra en række kommuner er skabt en bog, der giver bud på nogle afprøvede og let tilgængelige metoder til at få sundhed på dagsordenen. Bogens tilgang er, at sundhed skal være for alle, og at alle kan bidrage.

Bogen består af 2 dele:

1. En handlingsorienteret og let tilgængelig værktøjskasse med forslag og gode idéer til, hvor og hvordan I kan tage fat.

2. En mere teoretisk del med baggrundsviden for dem, der gerne vil dykke lidt dybere ned i sundhed som begreb og kulturelt fænomen.

Håndbogen breder sig over 15 temaer, fx sundhedskultur på arbejdspladsen, og herunder hvorfor er det svært at være sund? Og hvordan skabes motivation? De 15 temaer er tænkt som konkrete redskaber i arbejdet med sundhed på jeres arbejdsplads.

KTO skal i relation til bogen også henvise til aftalen om trivsel og sundhed, hvoraf det fremgår, at der i kommunernes og regionernes øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg skal aftales retnings- linjer vedrørende sundhed, og at disse retningslinjer skal udmønte konkrete sundhedsfremmeinitiativer. KTO har desuden sammen med Danske Regioner udarbejdet en vejledning om sundhedsfremme. Vejledningen kan hentes på www.personaleweb.dk.

Trykte eksemplarer af håndbogen kan rekvireres via nedenstående kontaktoplysninger i FOA, og den er gratis. I elektronisk form kan bogens hentes ned fra www.personale-web.dk/sundhedsbogen.

I tilfælde af spørgsmål til håndbogen eller projektet i øvrigt kan de rettes til Jens Folkersen, FOA på telefon 4697 2626 eller på mail: jefo001@foa.dk. Eller Nina Vedel Møller, 3F på telefon 8892 0161eller på mail: nina.v.moller@3f.dk    

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse

Henrik Vittrup