Bestilling af ”Stressretningslinjer – vejviser til en bedre arbejdsplads”

6. april 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 994.533
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
6. april 2010

Vedr.: Bestilling af "Stressretningslinjer - vejviser til en bedre arbejdsplads"

I regi af Det Personalepolitiske Forum er der igennem de sidste fem år gennemført en række projekter om arbejdsbetinget stress. Det sidste af projekterne "Gode erfaringer med implementering af stressretnings- linjer" har haft til formål at opnå anvendelsesorienteret viden om de gode erfaringer med implementering af stressretningslinjer i kommuner og regioner.

Det Personalepolitiske Forum, har i den forbindelse udarbejdet en pjece med de mest vigtige og lærerige erfaringer om implementering af stressretningslinjer, som kan anvendes af MED og SU til en stadig bedre og mere målrettet indsats mod stress.

Det Personalepolitiske Forum udsender pjecen til det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg i kommuner og regioner. Herudover vil pjecen blive formidlet elektronisk bl.a. via www.personaleweb.dk og www.lederweb.dk, hvor der også vil blive mulighed for at downloade den.

KTO skal anmode medlemsorganisationerne om at være behjælpelig med at formidle om pjecen til navnlig de tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, som er medlemmer af MED- og SU-udvalg.

I uge 21 forventes det, at KTO kan udsende stresspjecen til medlemsorganisationerne i fem eksemplarer.

Yderligere eksemplarer kan forhåndsbestilles på vedlagte mod betaling af forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 38,00 kr. Af hensyn til Jeres mulighed for at vurdere behovet for bestilling af yderligere eksemplarer, vedlægges - med forbehold for redaktionelle justeringer - bestillingskuponen tekstmæssig færdig udgave af stresspjecen. Bestillinger kan faxes til KTO på 33 11 97 07, att.: Ulla Clausager eller sendes på mail til forhaandsbestilling@kto.dk  

Bestillingen bedes være KTO i hænde senest tirsdag den 13. april 2010 kl. 12.00. Der vil ikke være mulighed for efterbestilling.

Der henvises i stedet til ovennævnte mulighed for at downloade pjecen.

For yderligere information bedes henvendelser rettet til Eva Agerlin ea@kto.dk eller pr. telefon på 3347 0615.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Eva Agerlin