KONZENS 2/2010

9. april 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1883.39
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
9. april 2010

Vedr.: KONZENS 2/2010

KL og KTO har udarbejdet vedlagte magasin KONZENS (nummer tre ud af i alt fire magasiner) med henblik på at sætte fokus på de tre personalepolitiske indsatsområder, som blev aftalt ved OK-08. Det vil sige trivsel og sundhed, medindflydelse på eget arbejde samt rekruttering. 

KONZENS henvender sig primært til beslutningstagere og meningsdannere, der beskæftiger sig med løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne. På www.personaleweb.dk og www.youtube.com/konzens1 findes der video-interview og slideshow i tilknytning til nogle af artiklerne.

Dette nummer af KONZENS indeholder blandt andet et interview med Københavns overborgmester Frank Jensen, en reportage om synlig ledelse i forbindelse med drabet på en socialrådgiver i Holstebro samt en artikel- og billedsamling om at ruste medarbejderne på Amagerforbrændingen til konflikthåndtering ved hjælp af kampkunsten aikido.

KONZENS nr. 2/2010 er trykt i 5.000 eksemplarer, som sendes til det øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse i kommunerne, samtlige kommunalbestyrelser, medlemmer af Folketinget, Personalestyrelsen, Cevea, CEPOS m.fl. 

Næste - og sidste - nummer af KONZENS sendes på gaden i maj 2010.

Yderligere eksemplarer af KONZENS kan bestilles i KTO's sekretariat så længe lager haves og det kan downloades på www.personaleweb.dk.  Magasinet er gratis, men der opkræves porto samt et ekspeditionsgebyr på 38 kr.

Yderligere oplysninger om KONZENS fås ved henvendelse til Lars Daugaard, ld@kto.dk eller 33 47 06 26.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard