Status for samarbejdet om personalepolitiske indsatsområder

19. april 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1546.56
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
19. april 2010

Vedr.: Status for samarbejdet om personalepolitiske indsatsområder

Vedlagte oversigt udtrykker den aktuelle status for samarbejdet med KL og Danske Regioner om at udmønte de personalepolitiske indsatsområder om trivsel, rekruttering og medindflydelse på eget arbejde, der blev aftalt ved OK-08. 

Medlemsorganisationerne blev senest orienteret herom i brev af 18. august 2009.

Det skal fremhæves, at der med Danske Regioner kun er aftalt en indsats i relation til trivsel, mens der gennemføres aktiviteter på alle tre indsatsområder i samarbejde med KL.

Som det fremgår af oversigten, er der forskel på hvor langt arbejdet med indsatsområderne er skredet frem. Situationen er den at indsatsområderne om henholdsvis rekruttering og trivsel, mens indsatsområdet om medindflydelse på eget arbejde for en stor dels vedkommende stadigvæk er i en forberedelsesfase.

Såfremt der er spørgsmål til oversigten kan de rettes til Henrik Vittrup, hv@kto.dk eller pr. telefon 3347-0614.

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse

Henrik Vittrup