Vejledning til trivselsaftalen - sygefravær

27. april 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1953.88
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
27. april 2010

Vedr.: Vejledning til trivselsaftalen - sygefravær

Ved OK-08 indgik KTO og RLTN en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Parterne var desuden enige om at udarbejde en vejledning til såvel aftalen som indsatsen mod vold, mobning og chikane.

KTO og RLTN er enige om, at vejledningen til aftalen om trivsel og sundhed består af fire pjecer opdelt på følgende temaområder: 1) Trivsel, 2) Vold, mobning og chikane, 3) Sundhedsfremme og 4) Sygefravær. Pjecerne om trivsel, sundhedsfremme og om indsatsen mod vold, mobning og chikane er tidligere udsendt.

Pjecen om sygefravær foreligger nu også færdigtrykt og har fokus på bestemmelserne om sygefravær i aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. I pjecen gives der hjælp til MED-udvalgene til at udarbejde retningslinjer for:

  • Den årlige fremlæggelse af statistik over sygefraværet på den enkelte institution, samt om opfølgning på sygefravær.
  • Samtaler om sygefravær.

Pjecen vedlægges. Det antal pjecer, som organisationerne har bestilt på baggrund af KTO's brev af 8. april 2010 fremsendes i løbet af et par dage. Pjecerne kan ikke efterbestilles, men vil kunne downloades på eller på http://www.personaleweb.dk/sygefravaer

Pjecen vil endvidere blive udsendt til regionerne samt til HovedMED i hver region.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Helle Basse                                                                                               Henrik Würtzenfeld