Udsendelse af ”Stressretningslinjer – vejviser til en bedre arbejdsplads.”

17. maj 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 994.671
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
17. maj 2010

Vedr.: Udsendelse af "Stressretningslinjer - vejviser til en bedre arbejdsplads."

 

I regi af Det Personalepolitiske Forum er der igennem de sidste 5 år gennemført en række projekter om arbejdsbetinget stress. Det sidste af projekterne "Gode erfaringer med implementering af stressretningslinjer" har haft til formål at opnå anvendelsesorienteret viden om de gode erfaringer med implementering af stressretningslinjer i kommuner og regioner.

Det Personalepolitiske Forum har i den forbindelse udarbejdet en pjece med de mest vigtige og lærerige erfaringer om implementering af stressretningslinjer, som kan anvendes af MED og SU til en stadig bedre og mere målrettet indsats mod stress. Pjecen vedlægges i fem eksemplarer.

Det Personalepolitiske Forum har udsendt stressvejledningen til det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg i kommuner og regioner, sammen med vedlagte følgebrev

Det antal pjecer, som organisationerne har bestilt på baggrund af KTO's brev af 6. april 2010 fremsendes i løbet af et par dage.

Yderligere eksemplarer af pjecen kan bestilles i KTO's sekretariat så længe lager haves og pjecerne kan endvidere downloades på eller på www.personaleweb.dk/stress. Pjecerne er gratis, men der opkræves porto samt et ekspeditionsgebyr på 38 kr.

For yderligere information bedes henvendelser rettet til Eva Agerlin ea@kto.dk eller pr. telefon på 3347 0615.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Eva Agerlin