Dato for repræsentantskabsmøde – bl.a. med henblik på udtagelse af generelle krav til OK-11

26. maj 2010
Organisationsudsendelse 

 

Til
medlemmer af
KTO's repræsentantskab
samt KTO’s medlemsorganisationer m.fl.

Sagsnr.: 1965.2
HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
26. maj 2010

Vedr.: Dato for repræsentantskabsmøde – bl.a. med henblik på udtagelse af generelle krav til OK-11

Det skal hermed oplyses, at KTO afholder repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 10.00 i Dansk Design Center, bl.a. med henblik på udtagelse af generelle overenskomstkrav til OK-11.

Nærmere orientering om afholdelse af repræsentantskabsmødet vil blive fremsendt til KTO’s repræsentantskab umiddelbart efter KTO’s bestyrelsesmøde den 24. juni 2010.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse