Underskrevet aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner

1. juni 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1666.6
TC
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
1. juni 2010

Vedr.: Underskrevet aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner

 

Vedlagt fremsendes kopi af underskrevet aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner.

Aftalen har virkning fra den 1. april 2008 og erstatter aftale af 23. juli 2002 om beskæftigelsesanciennitet i kommuner og amter.

I forhold til den tidligere aftale, er der udelukkende foretaget en teknisk tilpasning i forhold til områdebestem- melsen. Der er ikke tilsigtet indholdsmæssige ændringer i aftalen.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Thomas Christensen