FLD’s overenskomststatistik 2008

25. juni 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 769.9
TC
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
25. juni 2010

Vedr.: FLD's overenskomststatistik 2008


FLD har d. 15. juni 2010 offentliggjort overenskomststatistikken for 2008. Opmærksomheden henledes på, at statistikken er udarbejdet på et nyt datagrundlag. Det nye datagrundlag består af 12 månedsudtræk med detaljerede personoplysninger. Grunddataene er de samme som har dannet grundlag for årets 12 månedsstatistikker.

Tidligere er overenskomststatistikken blevet udarbejdet på baggrund af et årligt særudtræk, med begrænsede muligheder for datavalidering. Da de to datagrundlag ikke er fuldt ud sammenlignelige, skal udviklingstal fra 2007 til 2008 tages med et vist forbehold.

Overenskomststatistikken for 2008 og nyhedsbrev kan ses på FLD's hjemmeside www.fldnet.dk.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Thomas Christensen