Evaluering af den lokale AKUT-forsøgsordning – KL

20. august 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2024.292
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
20. august 2010

Vedr.: Evaluering af den lokale AKUT-forsøgsordning - KL

I forbindelse med OK-08 aftalte KL og KTO, at forsøgsordningen vedr. afsættelse af AKUT-midler til lokale formål skal evalueres af overenskomstparterne inden overenskomstperiodens udløb.

Der vedlægges "Evaluering af den lokale AKUT-forsøgsordning". Evalueringen er udarbejdet af KL og KTO for KL, KTO og Sundhedskartellet.  

Evalueringsrapporten bygger dels på en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt formand og næstformand for Hoved-MED-udvalget i 21 kommuner og dels på opfølgende kvalitative interviews af ledelses- og medarbejderrepræsentanter i 4 kommuner. I rapportens kapitel 2 (s. 4-6) findes en sammenfatning af undersøgelsesresultaterne.

Evalueringsrapporten kan ikke bestilles i en trykt udgave, men kan downloades fra .

Eventuelle spørgsmål til evalueringsrapporten kan rettes til Eva Agerlin på telefon 3347 0615 eller på e-mail ea@kto.dk.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Eva Agerlin