Optagelse af Forbundet Kommunikation og Sprog

17. september 2010
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2246.11
HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 06
17. september 2010

Vedr.: Optagelse af Forbundet Kommunikation og Sprog

KTO har den 28. juni 2010 udsendt høringsbrev til medlemsorganisationerne vedrørende Forbundet Kommunikation og Sprogs anmodning om optagelse i KTO. KTO har ikke modtaget nogle indvendinger imod optagelsen af Forbundet Kommunikation og Sprog.

Som opfølgning herpå skal det oplyses, at KTO’s bestyrelse i overensstemmelse med § 21 i KTO’s vedtægter har besluttet, at Forbundet Kommunikation og Sprog optages som medlem i KTO med virkning fra 1. april 2010.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse