Voldgiftskendelse vedr. godtgørelsesniveauet ved usaglig afskedigelse af tillidsrepræsentanter m.fl.

23. september 2010