Status vedrørende OK-11 på RLTN-området - placering af KTO-aftaler ved forhandlingerne på det regionale område samt aftalte forhandlingsmøder

15. oktober 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2063.53
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
15. oktober 2010

Vedr.: Status vedrørende OK-11 på RLTN-området - placering af KTO-aftaler ved forhandlingerne på det regionale område samt aftalte forhandlingsmøder

 

 

Køreplansaftale - snitflade
Der er nu på det regionale område opnået enighed om fordeling af de endnu ikke placerede KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger.

Aftalen er med forbehold for efterfølgende godkendelse. KTO's forhandlingsudvalg har godkendt aftalen på et møde den 14. oktober 2010. RLTN's stillingtagen sker den 21. oktober 2010. Kopi af aftale indgået mellem RLTN og KTO vedlægges.

Aftalen er tillæg til køreplansaftalen med RLTN, som er udsendt og kommenteret i brev af 1. juli 2010 til medlemsorganisationerne. Den endelig underskrevne køreplansaftale er udsendt den 17. september 2010. Det fremgår af aftalen, at parterne i perioden 4. - 15. oktober 2010 skal aftale efter hvilke bestemmelser, de endnu ikke placerede aftaler skal forhandles.

Udgangspunktet for fordelingen af KTO-aftalerne er, at en aftale i sin helhed enten er placeret ved KTO-forhandlingerne eller ved organisationernes forhandlinger. 

I forhold til den aftalte placering af de resterende KTO-aftaler er der aftalt følgende i forhold til rammeaftale om seniorpolitik og kompetenceudvikling.

For så vidt angår seniorpolitik indebærer den aftalte snitflade, at rammeaftalen om seniorpolitik, herunder protokollat til udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer er placeret ved både KTO-bordet (kapitel 2) og ved organisationernes borde (kapitel 3, pkt.2). Kravet kan desuden forhandles efter kapitel 1 i køreplansaftalen - det vil sige ved de tværgående forhandlinger mellem RLTN, KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet.

Fastlæggelse af, hvilke aftaler og temaer der forhandles efter kapitel 1 (tværgående for-handlinger), vil blive drøftet mellem parterne den 30. november 2010.

Politiske møder 

Der er i henhold til køreplansaftalens kapitel 1 om tværgående forhandlinger fastlagt følgende politiske møder:

  • 17. december 2010
  • 21. januar 2011
  • 11. februar 2011
  • 25. februar 2011

Der er desuden aftalt politisk møde mellem RLTN og KTO den 22. november 2010 med henblik på præsentation af KTO's generelle krav.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld