Vejledning til trivselsaftalen - KL

28. oktober 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1947.160
HW/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
28. oktober 2010

Vedr.: Vejledning til trivselsaftalen - KL

 

 

I forlængelse af KTO's brev af 12. oktober 2010 vedlægges hermed 1 eksemplar af pjecen "Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne". 

Pjecen vil endvidere blive udsendt til kommunerne samt til HovedMed/hoved­sam­arbejdsudvalg i hver kommune.

Vejledningen er gratis og der kan IKKE bestilles flere eksemplarer af pjecen. Pjecen vil være tilgængelige via bl.a. www.personaleweb.dk/04Z4613549 og KTO's hjemmeside under fanebladet "pjecer i samarbejde".

Organisationer, der har forhåndsbestilt pjecen, vil få disse tilsendt/leveret i løbet af et par dage.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld