Referat af KTO's 25. ordinære repræsentantskabsmøde den 9. november 2010

16. november 2010
Organisationsudsendelse 

 

Til
medlemmerne af KTO's
repræsentantskab samt
KTO's medlemsorganisationer m.fl.

Sagsnr.: 1965.65
LD/HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
16. november 2010

 

Hermed fremsendes referat af KTO's 25. ordinære repræsentantskabsmøde den 9. november 2010.

Referatet samt det øvrige repræsentantskabsmateriale forventes fremsendt i et samlet hæfte efter, at bestyrelsens skriftlige beretning er blevet godkendt på et ekstraordinært repræsen­tant­skabs­møde i umiddelbar tilknytning til repræsentantskabets stillingtagen til forlig ved OK-11.

KTO's medlemsorganisationer samt KTO's repræsentantskab vil modtage hver 1 eksemplar af hæftet. Der kan ikke bestilles yderligere eksemplarer.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard