Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen

22. november 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2152.161
HW/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
22. november 2010

Vedr.: Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen

Ved OK-08 aftalte KTO følgende med henholdsvis KL og RLTN: "Parterne er enige om i overenskomst- perioden at se nærmere på metoden bag beregningen af reguleringsordningen". Tilsvarende blev aftalt mellem KL, RLTN og SHK.

Der har været nedsat en fælles arbejdsgruppe mellem KL, RLTN, Sundhedskartellet og KTO.

Arbejdsgruppens afrapportering vedlægges. Der er tale om et teknisk udredningsarbejde. 

Det har ikke været et mål for arbejdsgruppen at foretage en fuldstændig beskrivelse af de tekniske forhold i den nuværende reguleringsordning.

Arbejdsgruppen har valgt at belyse følgende udvalgte tekniske forhold i metoden bag beregningen af reguleringsordningen:

  • Decimalafrunding ved beregning af gennemsnitlig lønudvikling
  • Korrektion for tidligere udmøntninger fra reguleringsordningen
  • Beregning af forskellen mellem den private og den korrigerede kommunale/regionale lønudvikling
  • Værdien af s

Herudover har arbejdsgruppen set på beregningsmetoden i den situation, hvor Danmarks Statistik reviderer lønudviklingstallene, sådan som det skete pr. 1. oktober 2009.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld