Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 3. kvt. 2009-2010

24. november 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2336.7
HKB/LP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
24. november 2010
 

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 3. kvt. 2009-2010

 

Danmarks Statistik (DS) har den 22. november offentliggjort deres lønudviklingstal for de offentlige sektorer 3. kvartal 2009-2010, jf. bilag 1

Det forventes, at DS offentliggør deres lønudviklingstal for den private sektor 3. kvartal 2009-2010 den 30. november. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har offentliggjort deres lønudvikling til 2,5 %. DSs løntal for den private sektor må forventes ikke at afvige væsentligt fra DAs tal.

Lønudviklingen i de 3 sektorer
Danmarks Statistik har opgjort årsstigningstakten i den kommunale/regionale sektor i 3. kvartal 2009 - 2010 til 2,5 %, hvilket er lidt lavere end i 2. kvartal 2009 - 2010, hvor den var 2,8 %, jf. bilag 2

I den statslige sektor er årsstigningstakten i 3. kvartal 2009-2010 opgjort til 3,4 %, hvilket er lidt lavere end sidste kvartal (3,5 %).

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter i den kommunale/regionale, den statslige og den private sektor fremgår af figuren i bilag 3. Som det ses følges stigningstakterne i de 3 sektorer nu pænt nedad. Den private sektor er lavest og herefter den kommunale/ regionale og den statslige sektor. 

Lønudviklingen siden 1. kvartal 2005
På baggrund af de nye indeksserier fra DS med indeks 1. kvt. 2005 = 100, jf. bilag 4 fremgår det, at lønnen i den kommunale/regionale sektor er steget med 22,9 % siden 1. kvt. 2005. Det fremgår ligeledes, at lønudviklingen i såvel den kommunale/regionale sektor, den statslige sektor og den private sektor var stort set ens i perioden 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2009. Herefter er forskellen mellem den private og den kommunale og regionale sektor blevet større i 3. og 4. kvt. 2008-2009.

Aftalt og faktisk lønudvikling
Det ses af bilag 5, at der i 2. kvartal 2007-2009 var en faktisk lønudvikling på næsten 3 procentpoint lavere end aftalt. Dette skyldes arbejdsnedlæggelserne i 2008. Til gengæld var den faktiske lønudvikling fra 2. kvartal 2008-2009 og fremover højere end den aftalte. Dette er udtryk for en statistisk udligning fra den lave udmøntning i 2. kvartal 2008. 

Reallønsudviklingen
Den af Danmarks Statistik opgjorte lønudvikling i 3. kvartal 2009 - 2010 på 2,5 % er 0,2 procentpoint større end den opgjorte forbrugerprisudvikling på 2,3 %. Det betyder, at der fortsat i denne periode har været en positiv reallønsudvikling, jf. bilag 6.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse