Underskrevet aftale om retstvister – OK08 – RLTN-KTO

16. december 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2316.9
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
16. december 2010

Vedr.: Underskrevet aftale om retstvister - OK08 - RLTN-KTO

 

Vedlagt fremsendes underskrevet  aftale om behandling af retstvister indgået mellem RLTN og KTO pr. 1. april 2008.

Aftalen er generelt opdateret med nyeste lovhenvisninger, og herunder er aftalens § 4, stk. 6 ændret, således at aftalen er i overensstemmelse med Lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Tilsvarende tilføjelse til KL-KTO aftalen er indskrevet i et protokollat af 26. marts 2010, til retstvistaftalen og udsendt til medlemsorganisationerne ved brev af 9. april 2010.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen