1. politiske forhandling mellem KL og KTO

17. december 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2375.1
HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
17. december 2010

Vedr.: 1. politiske forhandling mellem KL og KTO

  

I dag er den første politiske forhandling mellem KL og KTO blevet afholdt.

Der er aftalt yderligere 3 politiske forhandlinger mellem parterne (14. januar, 4. februar og 18. februar 2011).

På mødet i dag har parterne aftalt, hvilke temaer som drøftes på mødet den 14. januar 2011. Det drejer sig om følgende:  

  • Seniorpolitiske initiativer (krav 4.1.1, 4.1.2 og 4.1.3)
  • MED/SU/TR/trivsel (herunder direktiv om stikskader) (krav 3.1.1-3.1.4, 7.2.1 og 7.6.1a)
  • Udlicitering (krav 7.3.1a-d)
  • Frivillig indbetaling af pension (krav 6.7.1)
  • Forsikringsdækning (krav 7.5.1)
  • Ansættelsesbreve (krav 6.5.1)
  • Tidsbegrænset ansættelse (krav 6.6.1)
  • AUA-økonomi for organisationerne (krav 7.6.2)

På mødet den 14. januar 2011 vil parterne drøfte den videre tilrettelæggelse af forhandlingerne.

Det kan oplyses, at der på teknisk plan er igangsat en række arbejdsgrupper som led i forberedelse af forhandlingerne. 

Der vedlægges en fælles sammenstillet kravsliste mellem KL og KTO. Der vil i for­skellige sammenhænge blive refereret til nummereringen i denne oversigt. 

Der vedlægges endvidere pressemeddelelse fra KTO's formand "OK-11 er i gang". 

 

Med venlig hilsen

Helle Basse