Ny arbejdsmiljøhåndbog samt PUF-kurser om arbejdsmiljøuddannelse og social kapital

18. januar 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1993.113
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
18. januar 2011

Vedr.: Ny arbejdsmiljøhåndbog samt PUF-kurser om arbejdsmiljøuddannelse og social kapital

 

KTO har i 2010 deltaget i et udviklingsarbejde i Parternes UddannelsesFælleskab (PUF) med at skabe en ny 3-dages arbejdsmiljøuddannelse. Samtidig er der udviklet et antal tilbud om supplerende uddannelsesdage, så arbejdsmiljøorganisationen i kommuner og regioner kan anvende den nye arbejdsmiljølovs rammer optimalt.

Vedlagte pjece fortæller om PUF's arbejdsmiljøuddannelse, såvel den obligatoriske del som de supplerende uddannelsesdage. PUF vil løbende udvikle og udbyde nye suppler-ende uddannelsestilbud til arbejdsmiljøgrupperne.

2011-udgaven af arbejdsmiljøhåndbogen, Arbejdsmiljø i kommuner og regioner, er nu også udkommet.

Håndbogen er relevant for alle, der interesserer sig for psykisk og fysisk arbejdsmiljø i kommuner og regioner, og den fungerer både som et værktøj i det daglige arbejde med arbejdsmiljøet og som læsestof på Arbejdsmiljøuddannelsen og Åben arbejdsmiljøuddan-nelse.

Arbejdsmiljøhåndbogen er præget af den nye arbejdsmiljølov, og der er blandt andet kommet nye afsnit om strategisk og operationelt arbejdsmiljøarbejde. Derudover er der ændret i en række vigtige afsnit som for eksempel 'Arbejdsskader'.

PUF har desuden udviklet en uddannelsesdag til SU, MED- og arbejdsmiljøorganisationen om Social Kapital, En kort beskrivelse af dette uddannelsesmodul vedlægges også.

Medlemsorganisationerne opfordres til at udbrede kendskabet til PUF's tilbud.

Folderne kan downloades på www.puf.dk. Arbejdsmiljøhåndbogen, og flere trykte eksemplarer af folderne, kan ligeledes rekvireres via på PUF's hjemmeside, eller hos PUF på puf@puf.dk.

Spørgsmål i tilknytning til dette brev kan rettes til chefkonsulent Henrik Carlsen, KTO, e-mail hc@kto.dk eller på tlf.: 33 47 06 17.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Carlsen