Opgørelse af gennemsnitsløngarantien på KL-området

20. januar 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1340.103
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
20. januar 2011

Vedr.: Opgørelse af gennemsnitsløngarantien på KL-området

 

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har udarbejdet vedlagte af og om den såkaldte gennemsnitsløngaranti, dvs. garantilønnen og den faktiske løn for garantilønsgrupperne i november 2010. Opgørelsen er foretaget i overensstemmelse med de principper, som er beskrevet i selve aftaleteksten. Yderligere er der vedlagt en af FLD udarbejdet, samt opgørelsenotatoversigt over indeks for de forskellige lønmodelleroversigt over gruppeinddelingen.

Det fremgår af indledningen til aftalen, at hvis "den faktiske gennemsnitsløn for grupper er under den aftalte løngaranti, foretages en opfyldning op til løngarantien."

Af opgørelsen fremgår det, at der ikke er nogen gennemsnitsløngarantigrupper på KL-området, som ikke har fået opfyldt løngarantien, når der sammenlignes med den faktiske lønudvikling. Såfremt organisationen kan konstatere fejl i opgørelserne for KL-området, skal det meddeles KTO's sekretariat senest onsdag d. 26. januar 2011.

Under forudsætning af at der ikke konstateres fejl i den opgjorte gennemsnitsløngaranti på KL-området kan det konstateres, at der ikke udmøntes midler på baggrund heraf. Til orientering kan det nævnes, at gennemsnitsløngarantien på KL-området ved OK-08 udløste et samlet beløb, der svarede til 0,07 % af KTO's lønsum.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen