2. politiske forhandling på det regionale område - tværgående forhandlinger om generelle temaer og aftaler

24. januar 2011
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2383.5
HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
24. januar 2011

Vedr.: 2. politiske forhandling på det regionale område - tværgående forhandling-er om generelle temaer og aftaler

Den anden politiske forhandling mellem forhandlingsdelegationerne på det regionale om-råde blevet afholdt fredag den 21. januar 2011. På mødet var deltagelse fra RLTN, KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet. 

Følgende temaer var på dagsordenen, jf. det på mødet den 17. december 2010 under-skrevne papir:

  • Seniorpolitiske initiativer
  • MED/SU/TR/trivsel
  • AKUT
  • Trivsel, sundhed og arbejdsmiljø

Endvidere har parterne drøftet ansættelsesbreve, tidsbegrænset ansættelse, forsikrings-dækning ved tjenesterejser og udlicitering og selskabsdannelse

Parterne har ikke kunnet opnå enighed om en samlet pakke vedrørende ovenstående emner.

Næste politisk forhandling afholdes den 11. februar 2011.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse