FLD's Kommunestatistik 2008 og 2009

27. januar 2011
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 798.10
TC
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
27. januar 2011

Vedr.: FLD's Kommunestatistik 2008 og 2009

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggjorde d. 20. januar 2011 ”Kommune-statistik 2008 og 2009”. Kommunestatistikken beskriver det personalemæssige forbrug i kommuner målt i fuldtidsbeskæftigede og fordelt på formål (kontonummer/funktionskode). Det fremgår af FLD’s nyhedsbrev, at statistikken tidligere har omfattet regioner, men efter kommunalreformen og opdeling af kontoplanen var oplysningerne for regionerne minimale i statistikken.

FLD’ s Kommunestatistik 2008 og 2009 kan downloades fra www.fldnet.dk. I forbindelse med offentliggørelsen af statistikken har FLD udarbejdet et nyhedsbrev, som ligeledes kan downloades fra FLD’s hjemmeside.

Af statistikken og det udarbejdede nyhedsbrev fremgår det, at:

  • Der var 433.921 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne 2008 og 445.857 fuldtids-beskæftigede i 2009 (en stigning på 11.936).
  • 30 % af de ansatte i kommunerne arbejdede i kommuner i Region Hovedstaden i 2008 og 2009, 15 % i kommuner i Region Sjælland, 22 % i kommuner i Region Syddanmark, 22 % i kommuner i Region Midtjylland og 11 % i kommuner i Region Nordjylland.
  • Læsø Kommune havde det laveste antal ansatte, svarende til 198 fuldtids-beskæftigede i 2008 med en lille stigning til 202 fuldtidsbeskæftigede i 2009.
  • Københavns Kommune havde det største antal, svarende til 39.870 fuldtids-beskæftigede i 2008 - en stigning til 40.648 i 2009.
  • Lidt over halvdelen var beskæftiget i kommunerne med Sociale opgaver og beskæftigelse, som f.eks. Tilbud til ældre og handicappede og Dagtilbud til børn og unge.
  • Det næststørste område var ”Undervisning og kultur”, som f.eks. Folkeskolen og Folkebiblioteker. 

I forbindelse med offentliggørelsen oplyser FLD, at Kommunestatistik 2008 og 2009 efterfølgende vil blive udgivet som papirpublikation.

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse

Thomas Christensen