Opgørelse af gennemsnitsløngarantien på KL-området

27. januar 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1340.112
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
27. januar 2011

Vedr.: Opgørelse af gennemsnitsløngarantien på KL-området

 

Den udsendte KTO oversigt 20. januar 2011 over garantilønnen og den faktiske løn for garantilønsgrupperne i november 2010 på KL-området til høring blandt KTO's medlems-organisationer. 

Ingen KTO-organisationer har inden høringsfristens udløb haft nogle bemærkninger til opgørelsen.

Det kan således konstateres, at der ikke udmøntes midler fra gennemsnitsløngarantien på KL-området. Til orientering kan det nævnes, at gennemsnitsløngarantien på KL-området ved OK-08 udløste et samlet beløb, der svarede til 0,07 % af KTO's lønsum.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen