OK-11 - 3. politiske forhandling den 4. februar 2011 på KL’s område

2. februar 2011
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2387.2
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
2. februar 2011

Vedr.:  OK-11 - 3. politiske forhandling den 4. februar 2011 på KL’s område
 

KL og KTO er enige om at aflyse det planlagte politiske forhandlingsmøde den 4. februar 2011.  

På mødet var blandt andet følgende emner til drøftelse: ligeløn/ligestilling, barsel og socialt kapitel. Kravene har været forhandlet på teknisk niveau. Det har ikke i disse drøftelser været muligt at opnå et grundlag, som kunne være udgangspunkt for en politisk forhandling den 4. februar 2011. 

Parterne er enige om, at emnerne vil indgå i de afsluttende politiske forhandlinger den 18. februar 2011, hvor parterne også vil forhandle tryghedskrav samt den generelle økonomi mv. De sekretariatsmæssige forberedelser heraf fortsætter som planlagt.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse