Opgørelse af gennemsnitsløngarantien på RLTN-området

9. februar 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1340
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
9. februar 2011

Vedr.:  Opgørelse af gennemsnitsløngarantien på RLTN-området
 

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har udarbejdet vedlagte opgørelse af og notat om den såkaldte gennemsnitsløngaranti, dvs. garantilønnen og den faktiske løn for garantilønsgrupperne i november 2010. Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i at den enkelte garantilønsgruppe på landsplan sikres gennemsnitslønnen ekskl. overarbejds-betaling med udgangspunkt i lønniveauet opgjort for november 2004.

Det fremgår af indledningen til aftalen, at hvis "den faktiske gennemsnitsløn for grupper er under den aftalte løngaranti, foretages en opfyldning op til løngarantien."

Af opgørelsen fremgår det, at der ikke er nogen gennemsnitsløngarantigrupper på RLTN-området, som ikke har fået opfyldt løngarantien, når der sammenlignes med den faktiske lønudvikling. Såfremt organisationen kan konstatere fejl i opgørelserne for RLTN-området, skal det meddeles KTO's sekretariat senest mandag den 14. februar 2011 kl. 12.00 (att. Vibeke Pedersen, vp@kto.dk).

Til orientering kan det nævnes, at gennemsnitsløngarantien på RLTN-området ved OK-08 udløste et samlet beløb, der svarede til 0,03 % af KTO's lønsum.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen