Væksthus for ledelse - status februar 2011

14. februar 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 54.111
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
14. februar 2011

Vedr.:  Væksthus for ledelse - status februar 2011
 

Væksthus for ledelse har i løbet af det seneste års tid blandt andet udgivet følgende publi-kationer: "De skjulte Velfærdsreserver - Social Kapital", "Ledelse er (også) en holdsport", "De næste ledere" og "Ledelse af samarbejde".

Væksthus for ledelse har blandt andet også brugt 2010 til udvikling af www.lederweb.dk og der er gennemført en brugerundersøgelse vedrørende brugen af publikationer udgivet af Væksthus for ledelse.

Du kan læse mere om arbejdet i Væksthus for ledelse i vedlagte notat "Væksthus for ledelse - status februar 2011".

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard