Opgørelse af gennemsnitsløngarantien på RLTN-området

16. februar 2011
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1340.117
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
16. februar 2011

Vedr.:  Opgørelse af gennemsnitsløngarantien på RLTN-området

Den 9. februar 2011 udsendte KTO oversigt over garantilønnen og den faktiske løn for garantilønsgrupperne i november 2010 på RLTN-området til høring blandt KTO’s med-lemsorganisationer.

Ingen KTO-organisationer har inden høringsfristens udløb haft nogle bemærkninger til opgørelsen.

Det kan således konstateres, at der ikke udmøntes midler fra gennemsnitsløngarantien på RLTN-området. Til orientering kan det nævnes, at gennemsnitsløngarantien på RLTN-om-rådet ved OK-08 udløste et samlet beløb, der svarede til 0,03 % af KTO’s lønsum.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen