OK-11 – KTO-forlig på RLTN’s område i pjeceform

28. februar 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2430.9
HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
28. februar 2011

Vedr.:  OK-11 - KTO-forlig på RLTN's område i pjeceform
 

Hermed fremsendes følgende materiale i pjeceform om forliget med RLTN. Forliget er indgået mellem RLTN, KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet. Pjecen indeholder:

  • KTO's sekretariats beskrivelse af hovedelementerne i forliget
  • En plancheserie om forliget
  • En pressemeddelelse, hvor KTO's formand kommenterer forliget
  • Protokollat om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011(Bilag vedr. Sundhedskartellet vedlægges ikke)

KTO-forliget behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 1. marts 2011 og efterfølgende på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde fredag den 4. marts 2011.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse