Samlet repræsentantskabsmateriale fra KTO's 25. ordinære repræsentantskabsmøde den 9. november 2010

4. marts 2011
Organisationsudsendelse 

 

Til
medlemmerne af KTO's
repræsentantskab samt
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1965.64
HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
Marts 2011

Under henvisning til brev af 16. november 2010 fremsendes hermed hæfte med det samlede repræsentantskabsmateriale fra KTO's 25. ordinære repræsentantskabsmøde den 9. november 2010. Bestyrelsen godkendte den skriftlige beretning på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. marts 2011.

Der kan ikke bestilles yderligere eksemplarer, men materialet kan downloades på www.kto.dk/Pjecer/kto_pjecer/udgivelser/repr_2010.pdf

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Helle Basse