Nye funktionaliteter i ”Trivselmeter”

8. marts 2011
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2247.89
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
8. marts 2011

Vedr.: Nye funktionaliteter i "Trivselmeter"

Den 12. maj 2010 orienterede KTO medlemsorganisationerne om, at KTO, CFU, Sundhedskartellet, KL, Danske Regioner og Personalestyrelsen, på baggrund af trepartsaftalen fra 2007, har udviklet et elektronisk værktøj, kaldet "Trivselmeter", til måling og benchmarking af trivsel.

Nu er de sidste funktionaliteter i Trivselmeter blevet færdigudviklet og implementeret. I dette brev kan læses mere om disse funktionaliteter samt opfordringer i forhold til brugen af benchmark i Trivselmeter.

Standardrapport og udvidet rapport
Med værktøjet, der er frit tilgængeligt for alle offentlige arbejdspladser, kan man gennemføre en trivselsmåling via en spørgeskemaundersøgelse. Der er kommet nye udgaver af de rapporter som kan genereres på baggrund af undersøgelsen. Et eksempel på en og en kan downloades fra KTO's hjemmeside .standardrapportudvidet rapport

Automatisk generering af en rapport pr. organisatorisk enhed
En del Trivselmeterbrugere benytter systemet til at gennemføre en stor fælles undersøgelse for mange enheder, fx for en hel kommune, eller for en stor institution med mange afdelinger. Med denne nye funktion kan systemet sættes til automatisk at generere mange enhedsrapporter i en arbejdsgang.

Oversigtsrapport
Denne rapport giver på en overskuelig måde et samlet billede over hovedresultaterne for alle enheder i organisationen. Rapporten viser et samlet index-tal for hver enkelt dimension pr. enhed. Det gør det meget let at sammenligne hovedresultaterne i de enkelte enheder.

Benchmarkdatabasen
Trivselmeter kan benchmarke ens resultater med andre. Da systemet ikke fødes med en benchmarkdatabase, er det nødvendigt at alle bidrager til at arkivere data, så databasen løbende kan blive udbygget.

Alle undersøgelser bliver arkiveret anonymt i databasen, så uanset om man vælger at benchmarke sin egen undersøgelse eller ej, opfordres Trivselmeterbrugerne til at vælge at arkivere deres såvel gamle som nye undersøgelse(r). Hermed vil det være muligt at benchmarke på såvel det kommunale og regionale område som helhed, samt på predefinerede sektorområder, skoleområdet, dagsinstitutionsområdet etc.

Der er også lagt en landsdækkende Gallupundersøgelse ind i Trivselmeter, som det er muligt at benchmarke i forhold til, og som kan bruges som supplement/alternativ til de lokale benchmark.

Status for anvendelse af Trivselmeter

Der er pt. 28 kommuner der anvender Trivselmeter med over 60.000 respondenter samlet.

Siden årsskiftet 2009/2010 har det været muligt at foretage trivselsmålinger med værktøjet. Parterne har udarbejdet en samlet materialepakke om værktøjet, som nu ligger på parternes hjemmesider, og som også vil være tilgængelig på

www.personaleweb.dk/trivselmeter.

Spørgsmål i forbindelse med dette brev og brugen af værktøjet kan rettes til chefkonsulent Henrik Carlsen, KTO, e-mail hc@kto.dk, tlf.: 3347 0617.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Carlsen