Håndbog i rekruttering

4. april 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1572.162
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
4. april 2011

Vedr.: Håndbog i rekruttering

Ved OK-08 aftalte KL og KTO blandt andet at sætte fokus på rekruttering som et personalepolitisk indsatsområde. I den forbindelse er vedlagte "Håndbog i rekruttering" udarbejdet af KL og KTO.

Formålet med håndbogen er at give inspiration til kommunale ledere og ansættelses-udvalg, når de skal i gang med at rekruttere. Håndbogen er bygget op omkring følgende fire faser i rekrutteringen:

  • I fokuserer
  • I annoncerer
  • I mødes
  • I bliver kollegaer

Håndbogen kan downloades eller bestilles via www.personaleweb.dk/rekrutteringshaandbog. Håndbogen er gratis.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Cecilie Vyff, OAO på 33 70 13 19 eller cvy@oao.dk.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard