KTO’s bestyrelse har d.d. godkendt KTO-forligene på henholdsvis det kommunale og regionale område

13. april 2011
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2490.4
HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
13. april 2011

Vedr.: KTO’s bestyrelse har d.d. godkendt KTO-forligene på henholdsvis det kommunale og regionale område

 

KTO har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt KTO-forligene med henholdsvis KL og RLTN.

Der oversigter over organisationernes stillingtagen til KTO-forliget på hen­holdsvis det kommunale og regionale område. Oversigterne er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, som KTO’s sekretariat har modtaget. vedlægges

KTO har derfor også d.d. meddelt KL og RLTN, at KTO har godkendt KTO-forligene.

KL har ligeledes meddelt deres , jf. vedlagte brev. Danske Regioner har oplyst, at de vil meddele deres godkendelse. herom vil snarest være tilgængelig på sammen med dette brev. godkendelseDanske Regioners brev

KTO’s om godkendelse af forligene vedlægges til orientering. pressemeddelelse

 

Med venlig hilsen

Helle Basse