Fraværsstatistik 2010

24. maj 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 274.114
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
24. maj 2011

Vedr.: Fraværsstatistik 2010

Den 19. maj 2011 offentliggjorde FLD "Fraværsstatistik 2010 for kommuner og regioner". Statistikken er udarbejdet for den kommunale sektor, for den regionale sektor og for de to sektorer som helhed.

Den overordnede tendens de sidste par år er at det gennemsnitlige sygefravær er faldende, det gælder i såvel kommunerne som i regionerne.

Målt i dagsværk, dvs. i mulige arbejdsdage, er det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne faldet fra at udgøre 6,0 % i 2008 til at udgøre 5,6 % i 2010. I regionerne har faldet været lidt mindre - til gengæld var udgangspunktet også lidt lavere. Det gennemsnitlige sygefravær er faldet fra 5,5 % i 2008 til 5,2 % i 2010. 

Langtidssygefraværet spiller fortsat en stor rolle. I kommunerne tegnede 10 % af de ansatte sig for 56,8 % af sygefraværet. I regionerne tegnede de 10 % af de ansatte i 2010 sig for lidt mindre, nemlig 53,2 % af syge- fraværet.

Fraværsstatistikken 2010 kan hentes på FLD's hjemmeside www.fldnet.dk, hvor man både kan finde pdf-versionen og trække kørsler i den webbaserede udgave.

 

Med venlig hilsen

Henrik Würtzenfeld

Vibeke Pedersen