KL's notater og vejledninger vedrørende medarbejderhåndtering ved konkurrenceudsættelse

24. maj 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2520.53
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
24. maj 2011

Vedr.: KL's notater og vejledninger vedrørende medarbejder- håndtering ved konkurrenceudsættelse

KL har udarbejdet en række notater og vejledninger vedrørende medarbejderhåndtering ved konkurrence- udsættelse. KL's materiale er for nylig offentliggjort på Udbudsportalen.

KTO har før offentliggørelsen haft lejlighed til at komme med bemærkninger til udkast til det nu offentliggjorte materiale. KTO valgte alene at kommentere på de dele, der berører KL-KTO-aftalerne og har således ude- lukkende kommenteret på de dele, der relaterer sig til MED/SU og TR.

KTO's bemærkninger til KL's udkast vedlægges til orientering.

KTO har ved en umiddelbar gennemgang af materialet konstateret, at KL har tilstræbt at imødekomme KTO på en række punkter, men ikke alle.

KTO skal derfor gøre medlemsorganisationerne opmærksomme på, at KTO, jf. brevet til KL, har taget følg- ende forbehold over for KL:

Det forhold, at KTO alene har afgivet bemærkninger til de notater/vejledninger, der relaterer sig til MED/SU og TR eller ikke har afgivet bemærkninger til alle dele af de kommenterede notater/vejledninger, kan ikke tages som udtryk for, at KTO - eller KTO's medlemsorganisationer - er enig i KL's udlægning af teksten.

KTO forudsætter endvidere, at samtlige notater/vejledninger alene er udtryk for KL's synspunkter, og at KTO og KTO's medlemsorganisationer ikke tages til indtægt for notaternes/ vejledningernes indhold. 

KTO og KTO's medlemsorganisationer skal forbeholde sig ret til at fremkomme med nye kommentarer, her- under til ikke-kommenteret materiale, såfremt dette måtte blive relevant.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Eva Agerlin på telefon 3347 0615.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Eva Agerlin