Overenskomststatistik 2010

1. juni 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 769.16
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
1. juni 2011

Vedr.: Overenskomststatistik 2010

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggjorde g.d. "Overenskomststatistik for kommuner og regioner 2010" på deres hjemmeside www.fldnet.dk. Statistikken forventes ligeledes i løbet af en måneds tid at foreligge som trykt publikation.

I Overenskomststatistikken kan findes oplysninger om antal fuldtidsbeskæftigede og deres lønsummer i de forskellige stillingskategorier på hhv. KL- og RLTN-området. Det fremgår således, at der var 449.635 fuldtidsbeskæftigede i alt på KL-området i 2010, hvilket er en stigning på lidt under 4.000 fuldtidsbeskæftig-ede i forhold til 2009. Heraf er antallet af tjenestemænd og reglementsansatte derimod som forventet faldet med over 5.000 fuldtidsbeskæftigede til ca. 30.200.

På RLTN-området var der 119.002 fuldtidsbeskæftigede i alt I 2010, hvilket er en stigning på ca. 1.000 i forhold til 2009. Heraf er antallet af tjenestemænd og reglementsansatte ligeledes faldet nemlig med ca. 350 fuldtidsbeskæftigede til ca. 4.800.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen