Organisationsopdelte lønsummer, SBG-11

7. juni 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
AKUT-organisationerne

Sagsnr.: 2572.5
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
7. juni 2011

Vedr.: Organisationsopdelte lønsummer, SBG-11

Med henblik på fordeling af AKUT-midler udarbejdede KTO i samarbejde med Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) i 2008 en organisationsopdelt statistik over antallet af fuldtidsansatte i kommuner og amter. Statistikken blev udarbejdet på grundlag af "Det særlige beregningsgrundlag, OK-08" (SBG). Fordelingen af AKUT midler i overenskomstperioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 foregik på grundlag af denne organisationsopdelte statistik, som dog blev delvist revideret efterfølgende som følge af private akutindbetalere.

Med henblik på fremover at kunne fordele AKUT-midlerne er der udarbejdet vedlagte oversigt over stillings- gruppernes fordeling på organisationer. Organisationsopdelingen er uvedkommende for verserende og eventuelle fremtidige grænsespørgsmål organisationerne imellem. Oversigten er udarbejdet på grundlag af SBG-11, idet bemærkninger fra visse organisationer er anført med håndskrift i oversigten. 

KTO skal anmode om organisationernes eventuelle bemærkninger til oversigten således, at de er sekretariatet i hænde senest 5. august 2011.

KTO og FLD vil på baggrund af oversigten og organisationernes eventuelle bemærkninger hertil i løbet af efteråret udarbejde en endelig organisationsopdelt statistik, som vil kunne danne grundlag for AKUT-midlernes fordeling.

Eftersom der skal fordeles en portion AKUT-midler allerede pr. 1. august 2011, vil denne fordeling i første omgang blive foretaget på det hidtidige grundlag. Det udbetalte beløb vil herefter blive reguleret i forhold til den fordeling, som vil fremgå af den organisationsopdelte statistik, som er under udarbejdelse. Reguleringen vil ske i forbindelse med AKUT-udbetalingen pr.1. februar 2012.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen