Kommunale lønninger og regionale lønninger pr. 1. januar 2012

16. juni 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2620.1
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
16. juni 2011

Vedr.: Kommunale lønninger og regionale lønninger pr. 1. januar 2012

 

Udmøntning fra reguleringsordningen
Danmarks Statistik offentliggjorde d.d. lønudviklingstallet for den private sektor 1. kvartal 2010 - 2011 til 1,9 %, jf.
 vedlagte bilag. På den baggrund kan udmøntningen pr. 1. januar 2012 fra den aftalte regulerings- ordning beregnes.

Reguleringsordningen udmønter -0,08 % på KL-området og -0,10 % på RLTN-området til generelle lønstigninger, jfr. . Udmøntningen er jf. OK-11-forligene udskudt til den 1. januar 2012, hvor de aftalte generelle lønstigninger nedsættes tilsvarende, jfr. vedlagte bilag nedenfor.

Beregning af den samlede procentregulering
Den samlede procentregulering pr. 1. januar 2012 på KL - området kan på baggrund af den udskudte udmøntning fra reguleringsordningen og de aftalte generelle lønstigninger herefter beregnes til 1,268904, jf. nedenstående tabel. Den samlede procentregulering anvendes til at regulere grundbeløbene fastsat i 31.3.2000-niveau.

 

Procentreguleringen på KL-området pr. 1. januar 2012

Procentregulering pr. 1.4.2011

 

1,248812

Reguleringsordning, udsat udmøntning til generel lønstigning

-0,000800

 

Værdi til procentregulering af udsat udmøntning

 

-0,000999

Procentregulering pr. 1.1.2011 inklusiv udsat udmøntning fra reg.ord.

 

1,247813

Procentregulering pr. 31.03.2011

1,233402

 

Aftalt lønstigning 1.1.2012

0,017100

 

Værdi til procentregulering af aftalt stigning

 

0,021091

Procentregulering pr. 1.1.2012

 

1,268904

 

På RLTN-område kan den samlede procentregulering pr. 1. januar 2012 tilsvarende beregnes til 1,268328, jf. nedenstående tabel. Den samlede procentregulering anvendes til at regulere grundbeløbene fastsat i 31.3.2000-niveau.

 

Procentreguleringen på RLTN-området pr. 1. januar 2012

Procentregulering pr. 1.4.2011 

 

1,248979

Reguleringsordning, udsat udmøntning til generel lønstigning

-0,001000

 

Værdi til procentregulering af udsat udmøntning

 

-0,001249

Procentregulering pr. 1.1.2011 inklusiv udsat udmøntning fra reg.ord.

 

1,247730

Procentregulering pr. 31.3.2011

1,233416

 

Aftalt stigning 1.1.2012

0,016700

 

Værdi til procentregulering af aftalt stigning

 

0,020598

Procentregulering pr. 1.1.2012

 

1,268328

 

Løntabeller
Der vedlægges løntabeller pr. 1. januar 2012 for henholdsvis det kommunal og det regionale område. Løntabellerne vil også kunne findes på KTO's hjemmeside . Løn- og pensionstabeller i excelformat vil blive lagt på hjemmesiden snarest.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen