Underskrevet rammeaftale om åremålsansættelse på KL´s område

17. juni 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2554.16
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
17. juni 2011

Vedr.: Underskrevet rammeaftale om åremålsansættelse på KL´s område

Vedlagt fremsendes et underskrevet eksemplar af rammeaftale om åremålsansættelse på KL´s område.

På baggrund af KTO-KL forliget (OK-11) er der implementeret følgende elementer i aftalen:

  • De nye alternative bestemmelser om vilkårene ved uansøgt afskedigelse.
  • De midlertidige bestemmelser som følge af kommunalreformen er fjernet.
  • Tidligere indgået tillæg vedrørende beregning af funktionsvederlag af åremålstillæg er indarbejdet.

Udover ovenstående er der tillige i § 8, stk. 7 foretaget en ændring i overensstemmelse med tjenestemands- pensionsregulativet, således at udbetaling af egenpension kan ske fra den 1. i måneden efter vedkommende har opnået efterlønsalderen (og ikke som hidtil den 1. i måneden efter det fyldte 60. år). Tilsvarende ændring er allerede indarbejdet i tjenestemands(pensions)regulativerne.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Lars Daugaard