Aktuelle sager nr. 2/2011

28. juni 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemmer af KTO-udvalg

Sagsnr.: 110.90
/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0628
28. juni 2011

Vedr.: Aktuelle sager nr. 2/2011

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 2/2011, pr. 6. juni 2011

                

Med venlig hilsen

Helle Basse