Sats for befordringsgodtgørelse til elever pr. 4. juli 2011

17. august 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 606.8
TB
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
17. august 2011

Vedr.: Sats for befordringsgodtgørelse til elever pr. 4. juli 2011

Ifølge aftale om befordringsgodtgørelse til elever på det kommunale og regionale område reguleres kilo- metergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, i takt med Arbejdsmarkedsstyrelsens regulering af befordringstilskud til beskæftigede deltagere ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne. Arbejdsmarkedsstyrelsen har reguleret befordringstilskuddet.

Kilometergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, er pr. 4. juli 2011 tilsvarende forhøjet til 1,16 kr. pr. kilometer.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Tue Bjerborg