Protokollater vedr. organisationsforhandlingerne

18. august 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2533.27
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
18. august 2011

Vedr.: Protokollater vedr. organisationsforhandlingerne

I lighed med tidligere aftalefornyelser har KTO - efter drøftelse i forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg - rettet henvendelse til KL og RLTN med henblik på indgåelse af protokollater omkring regulering af særydel- ser og udmøntningstidspunkter for midler til organisationsforhandlingerne.

Som følge heraf er der underskrevet vedlagte to protokollater:

  • KTO/KL: Protokollat vedrørende organisationsforhandlingerne.
  • KTO/RLTN: Protokollat vedrørende forhold omkring organisations-forhandlingerne.

  

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen