Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 2. kvartal 2010-2011

25. august 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2664.6
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
25. august 2011

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 2. kvartal 2010-2011

Den 24. august 2011 offentliggjorde Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) deres data for perioden 2. kvt. 2010-2011, jf. FLD's nyhedsbrev (bilag 1).

Kort overblik
Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn er af FLD opgjort til:

  • 0,3 % for ansatte i regioner og kommuner,
  • 0,1 % for ansatte i kommunerne, og
  • 0,9 % for ansatte i regionerne.

Medlemsorganisationerne blev i brev af den 23. august 2011 orienteret om Danmarks Statistiks offentlig- gjorte løntal for samme perioden, dvs. 2. kvartal 2010-2011.

Lønudviklingen i kommuner/regioner, i kommuner og i regioner
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 2. kvt. 2010-2011 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) for regioner og kom- muner som helhed 0,3 % mod 2,0 % i 1. kvt. 2010-2011. Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pen-sion" (nettolønnen) var 0,3 % mod 1,4 % kvartalet før, jf. bilag 2

Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, er den gen- nemsnitlige årsstigningstakt i "lønnen i alt" på 0,9 % i forhold til 2,7 % i kvartalet før og "løn excl. genetillæg og pension" er 0,8 % i forhold til 2,1 % kvartalet før. Når lønudviklingen opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, fjernes de strukturelle ændringer i regionerne og kommunerne som helhed. Det vil sige, at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker den opgjorte lønudvikling.

Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af tabel 1, samt af bilag 3 og 4

Tabel 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor i alt, samt i hhv. den kommunale og den regionale sektor, 1. kvt. 2010-2010 og 2. kvt. 2010-2011, FLD

 

KL

RLTN

KL og RLTN i alt

 

Løn i alt

Løn excl. genetillæg og pension

Løn i alt

Løn excl. genetillæg og pension

Løn i alt

Løn excl. genetillæg og pension

1. kvt. 2010-2011

 

 

 

 

 

 

Alle

1,9 %

1,2 %

2,4 %

2,0 %

2,0 %

1,4 %

Identiske pers. i identiske still. i samme kommune/region

2,8 %

2,0 %

2,5 %

2,1 %

2,7 %

2,1 %

2. kvt. 2010-2011

 

 

 

 

 

 

Alle

0,1 %

0,1 %

0,9 %

0,9 %

0,3 %

0,3 %

Identiske pers. i identiske still. i samme kommune/region

0,8 %

0,7 %

1,0 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

 

Lønudviklingen i regioner og kommuner for udvalgte stillingskategorier
De udvalgte stillingskategorier repræsenterer de største grupper i hhv. den samlede sektor, i den kommunale sektor og den regionale sektor. Lønudviklingen for de udvalgte stillingskategorier fremgår af bilag 5

For oplysninger vedrørende stillingskategorier i øvrigt henvises til FLD's hjemmeside "www.fldnet.dk/statistik/lpx".

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen