Aktuelle sager nr. 3/2011

1. september 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemmer af KTO-udvalg

Sagsnr.: 110.93
/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0628
1. september 2011

Vedr.: Aktuelle sager nr. 3/2011

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 3/2011, pr. 19. august 2011

 

Med venlig hilsen

Helle Basse