Personalepolitisk Event 2012 på det kommunale område – sæt kryds i kalenderen den 18. juni

23. september 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2644.34
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
23. september 2011

Vedr.: Personalepolitisk Event 2012 på det kommunale område - sæt kryds i kalenderen den 18. juni 

Ved OK-11 er der mellem KL og KTO indgået aftale om at etablere en større personale-politisk event. Sundhedskartellet deltager ligeledes i forberedelsen og afviklingen af arrangementet.

Det er nu besluttet, at Personalepolitisk Event afholdes mandag den 18. juni 2012 i Københavnsområdet, så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen. Der vil blive orienteret løbende om arrangementet, herunder om hvornår det bliver muligt at tilmelde sig.

Et gennemgående tema for arrangementet forventes at blive fastholdelse af attraktive arbejdspladser, trivsel og arbejdsglæde i omstillings-, nedskærings- og effektiviserings-tider.

Formålet med arrangementet er at:

  • Skabe anledning til, at de lokale parter får fælles oplevelser og fælles erkendelser vedrørende de personalepolitiske emner, som overenskomstparterne har sat på dagsordenen.
  • Skabe anledning til vidensdeling mellem de lokale parter indbyrdes og mellem de lokale parter og overenskomstparterne
  • Skabe synlighed om den kommunale verdens mangfoldige bud på god personale-politik.

Siden 1999, i de sidste fire aftaleperioder, har der været tradition for at afholde en personalepolitisk messe, dækkende såvel det kommunale som det regionale område. Arrangementerne har været vellykkede. KL, KTO og Sundhedskartellet har denne gang, også som følge af den toårige overenskomstperiode, været enige om at afprøve et lidt anderledes arrangement og location, med plads til ca. 3.000 deltagere.

På det regionale område er der ligeledes dialog mellem de centrale parter om muligheder-ne for afvikling af et større arrangement på det regionale område, men beslutning herom forventes først ultimo 2011.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Carlsen